Domů | Společnost | Výrobky | Downloads | Kontakt | Galerie | Links | Impressum
Plechy ze svitků
Kvarto plechy
Povrch
Plechy válcované za studena a pozinkované
Exterstahl RELAX
Exterstahl RELAX
Vaše produktivita-Plus
Ocelové plechy Exterstahl RELAX, vyvinuté pro pálení na nejmodernějších laserech, lze s úspěchem využít v automatizovaných provozech.
• Plechy jsou optimalizovány pro vysoce výkonné automatizované provozy
• zajišťují zkrácenou dobu výroby
• tabule jsou vhodné k pálení laserem na nejmodernějších zařízeních
• odpadá nebo zásadně se snižuje nutnost následně opracovávat pálené díly
• je zaručena rovnoměrná kvalita povrchu a homogenita materiálu
• zaručujeme výrazně zúžené tolerance rovinnosti

Kvalita Exterstahl Laser
Odchylky rovinnosti jsou omezeny maximálně na 1/3 hodnoty normální odchylky podle EN 10051.
Tolerance šířky jsou - v případě dodávek plechů se střiženou hranou (GK) - omezeny max. na 1/3 hodnoty povolené odchylky dle EN 10051.
Tolerance délky jsou redukovány max. na 1/2 hodnoty dle EN 10051.
Výrazně je zlepšena pravoúhlost plechů  - na 1/2 hodnot dle EN 10051.

Prémiová kvalita plechů je průběžně kontrolována,
aby garantovala bezvadné pálení:
Během celého procesu výroby plechů Exterstahl RELAX - od založení svitku až po expedici tabulí - zaručuje naše interní kontrola splnění podmínek na vysoké nároky jejich laserového zpracování.
Již při výběru vstupního materiálu oslovujeme jen osvědčené a certifikované výrobce.
Zpracováváme výhradně svitky s osvědčením 3.1 a odpovídajícími atesty.
Plechy rovnáme speciální technologií k odstranění pnutí, aby ani při následném pálení dílů nedocházelo k deformacím.
Snížená rychlost výrobní linky při tomto procesu výroby umožňuje výrobu plechů nejvyšší kvality.

Povrch
Ocelové plechy Exterstahl Relax z naší výroby jsou obecně vhodné k žárovému pozinkování.
Vyberte si optimální provedení povrchu, abyste své zařízení na pálení laserem udrželi v čistém a technicky bezvadném stavu.
• RELAX standardní povrch s nízkým výskytem okují na povrchu
• RELAX kartáčované – s odstraněnými volnými okujemi
Pomocí karbidových kartáčů se mechanicky odstraní volné okuje, které se následně odsají. Tím zůstane plně zachována ochranná vrstva mikro-okují.
• RELAX kartáčované & maštěné – Po odstranění volných okují je
na povrch plechů nanesen olejový film
• RELAX mořené – s úplně odstraněnými okujemi
Exterstahl RELAX produktový prospekt
Zde si můžete stáhnout produktový prospekt „Exterstahl RELAX“.

Download

R&R Web GmbH >> Homepages mit Funktion