Exterstahl RELAX – Vaše plusová produktivita

Ocelové plechy Exterstahl Relax jsou vhodné zejména pro zpracování na nejmodernějších laserových zařízení a výborně je lze použít v automatizovaných provozech bez obsluhy. Plechy jsou optimalizovány pro vysoce výkonné automatizované provozy,

  • zajišťují zkrácený čas výroby
  • jsou speciálně vyvinuty pro laserové pálení
  • odpadá nebo zásadně se snižuje potřeba následně opracovávat pálené díly
  • je zaručena rovnoměrná kvalita povrchu a homogenita materiálu
  • garantujeme výrazně zúžené tolerance rovinnosti

Laserová kvalita Exterstahl
Odchylky rovinnosti jsou omezeny max. na 1/3 hodnoty normální odchylky podle EN 10051 Tolerance šířky jsou – v případě dodávek plechů se střiženou hranou (GK) – omezeny max. na 1/3 hodnoty povolené odchylky podle EN 10051 Tolerance délky jsou redukovány max. na ½ hodnoty dle EN 10051. Výrazně je zlepšena pravoúhlost plechů – na ½ hodnot dle EN 10051.

Prémiová kvalita plechů je průběžně kontrolována,
aby garantovala bezvadné pálení a jeho výborné výsledky. Během celého procesu výroby plechů Exterstahl RELAX od založení svitku až po expedici tabulí zaručuje naše interní kontrola plnění podmínek na vysoké nároky jejich laserového zpracování. Již při výběru vstupního materiálu oslovujeme jen osvědčené a certifikované výrobce. Zpracováváme výhradně svitky s osvědčením 3.1 a odpovídajícími atesty. Plechy rovnáme speciální technologií k odstranění pnutí, aby ani při následném pálení dílů nedocházelo k deformacím. Snížená rychlost výrobní linky při tomto procesu výroby umožňuje výrobu plechů nejvyšší kvality.

Povrch
Ocelové plechy Exterstahl Relax z naší výroby jsou obecně vhodné k žárovému pozinkování. Vyberte si optimální provedení povrchu, abyste své zařízení pro pálení laserem udrželi v čistém a technicky bezvadném stavu.
• Relax standardní povrch s nízkým výskytem okují na povrchu
• Relax kartáčované – s odstraněnými volnými okujemi pomocí karbidových kartáčů se mechanicky odstraní volné okuje, které se následně odsají. Tím zůstává plně zachována ochranná vrstva mikro-okují.
• Relax kartáčované & maštěné – Po odstranění volných okují je na povrch plechů nanesen olejový film.
• Relax mořené – s úplně odstraněnými okujemi

Prospekt k našim plechům RELAX ke stažení zde.